Αρχική ΑΓΡΙΑ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

Τα τελευταία 300 χρόνια έχουν εξαφανιστεί σ’ όλο τον κόσμο 70 ως 80 είδη πουλιών. Την κύρια ευθύνη την έχει ο άνθρωπος. Σήμερα, χωρίς αμφιβολία, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την επιβίωση των πουλιών είναι η καταστροφή των βιοτόπων. Τα φυσικά δάση καταστρέφονται, οι υγρότοποι αποξηραίνονται και έτσι τα πουλιά δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις καινούργιες συνθήκες και χάνονται. Δεν έχουν που να ζήσουν, να τραφούν και να αναπαραχθούν και πεθαίνουν.

Μεγάλοι αριθμοί πουλιών σκοτώνονται άμεσα από τον άνθρωπο. Εκτός από το κυνήγι, πιάνονται πουλιά σε δίχτυα ή σε άλλες παγίδες όπως οι ξώβεργες.

Άλλα πουλιά πεθαίνουν από ατυχήματα ό­πως όταν χτυπούν επάνω στα εναέρια σύρ­ματα, ή δηλητηριάζονται από χημικές ου­σίες που έχουν εισχωρήσει στην τροφή τους. Τα θαλασσοπούλια κινδυνεύουν από τις πετρελαιοκηλίδες. Τα φτερά τους κολλάνε στην πίσσα και δεν μπορούν πια να πετάξουν.

 

Από τις αρχές του αιώνα, πολλά είδη πουλιών έχουν πάψει να φωλιάζουν στην Ελλάδα. Μερικά από αυτά παρατηρούνται τώρα πια τον χειμώνα ή σε μετανάστευση, ενώ άλλα δεν εμφανίζονται πια ποτέ. Η καταστροφή των βιοτόπων τους (αποξηράνσεις των υγροτόπων, επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, κόψιμο των δασών)  είναι πιθανά ο κυριότερος λόγος, όμως το υπερβολικό κυνήγι και η ανθρώπινη ενόχληση είτε από άγνοια είτε σκόπιμα, έχουν χωρίς αμφιβολία παίξει σημαντικό ρόλο. Τα είδη που ακολουθούν αποτελούν μια επιλογή: Κεφαλούδι (OXYURA LEUCOCEPHALA), Ψαραετός (PANDION HALIAETUS), Ταγηνάρι (fRANCOLINUS FRANCOLIΝUS), Γερανός (GRUS GRUS), Σουλτανοπουλάδα (PORPHYRIO PORPHYRIO), Ωτίδα (OTIS TARDΑ)

Σήμερα, πολλά ακόμη είδη κινδυνεύουν άμεσα να εξα­φανιστούν. Αρκετά από αυτά τα είδη είναι πολύ σπάνια ή έχουν ήδη χαθεί από την υπόλοιπη Ευρώπη και γι’ αυτό η Ελλάδα έχει ευθύνη για την διατήρηση τους.

Τα αρπακτικά είναι μια οικογένεια πουλιών που κινδυ­νεύει ιδιαίτερα. Αν και η Ελλάδα διαθέτει μεγαλύτερη ποι­κιλία από κάθε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, οι πληθυσμοί των ntμιασοτέρων ειδών είναι μικροί. Ανάμεσα στις κυριώτερες αιτίες είναι τα δηλητηριασμένα δολώματα που ρίχνονται yw να διωχθούν τα «επιβλαβή» ζώα αλλά πολύ συχνά καταναλώνονται από αρπακτικά, το παράνομο κυνήγι είτε από προκατάληψη, είτε με σκοπό την ταρίχευση και τέλος η όλο και αυξανόμενη ενόχληση στους τόπους φωλιάσματος.

Μερικά από τα είδη που κινδυνεύουν πιο άμεσα είναι: Ροδοπελεκάνος (PELECANUS ONOCROTALUS)

Αργυροπελεκάνος (PELECANUS CRISPUS)

Θαλασσαετός (HALIAEETUS ALBICILLA)

Βασιλαετός  (AQUILA HELIACA)

Γυπαετός (GYPAETUS  ΒΑRΒATUS)

Μαυρόγυπας (ΑΕGYPIUS MONAHUS)

Χαμωτίδα (OTIS TERAX)

Aιγαιόγλαρος ( LARUS AUDOUINII)

 

Ασπροπάρης (NEOPHRON PERCNOPTERUS)

Νανόχηνα (ANSER ERYTHROPUS)

 

 

 

Τι μπορεί να κάνει κανείς για να προστατεύσει τα πουλιά;

Υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν το κυνήγι των πουλιών εκτός από αυτά που θεωρούνται θηράματα. Ακόμη, απαγορεύεται η σύλληψη όλων των πουλιών με οτιδήποτε παγίδες, η ταρίχευση προστατευμένων ειδών, η κα­ταστροφή φωλιών, αυγών και η σύλληψη νεοσσών. Πρέπει όλοι να σεβό­μαστε τους νόμους αυτούς.

Στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές όπως οι Εθνικοί Δρυμοί, που προστα­τεύονται για την αξία της άγριας πανίδας τους. Όμως, για να μην περιορι­στεί η φύση να υπάρχει μόνο μέσα σ’ αυ­τές τις λίγες περιοχές πρέπει όλοι να ενδια­φερόμαστε για την μοίρα του πιο άμεσου φυσικού μας περίγυρου. Αν είστε πεισμέ­νος για την ανάγκη να προστατευτούν τα πουλιά, μιλήστε γι’ αυτό σε ανθρώπους του περιβάλλοντος σας, και πιο ειδικά στους νέους, ώστε να τους ευαισθητοποιήσετε. Μάθετε τους να γνωρίζουν τα πουλιά και να σέβονται τα μέρη που ζουν. Η Ελλάδα έχει ακόμη μια αξιοσημείωτη ποικιλία από είδη πουλιών, και διεθνή ευθύνη για την διάσωση πολλών ειδών που ενώ είναι ακόμη σχετικά κοινά στην Ελλάδα, έχουν χαθεί από πολλά άλλα μέρη. Ποτέ δεν είναι αργά για να διατηρήσουμε την ποικιλία των ζωντανών μορφών.

Πηγή: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία