Αρχική ΑΓΡΙΑ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Μερικά είδη πουλιών διασχίζουν πετώντας τεράστιες αποστάσεις, πάνω από πολλές χώρες, για να πάνε από τους τόπους που φωλιάζουν στους τόπους που ξεχειμωνιάζουν. Πάνω από 200 είδη πουλιών μεταναστεύουν φεύγοντας από την Ευρώπη τον χειμώνα.

Έχει υπολογιστεί ότι κατά τους δύο κυριότερους μήνες της μεταναστευτικής περιόδου, κάθε μέρα περίπου 4000 έως 12000 πουλιά διασχίζουν το κάθε μίλι των ακτών της βόρειας Αφρικής.

Όταν επιστρέφουν τα χελιδόνια στην Ελλάδα αφού έχουν ξεχειμωνιάσει στην Νότια Αφρική χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια φωλιά που είχαν την προηγούμενη άνοιξη.

 

Τοποθετώντας δακτυλίδια στα πόδια των πουλιών είναι δυνατόν να μελετήσει κανείς τις μετακινήσεις τους.

 

Οι επιστήμονες ερευνούν ακόμη τον τρόπο με τον οποίο προσανατολί­ζονται τα πουλιά με τόση ακρίβεια. Είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούν τον ήλιο, την σελήνη και τα άστρα, αλλά υπάρχουν και υποθέσεις ότι είναι ευαίσθητα στο μαγνητικό πεδίο της γης.

Μεριακά πουλία όπως η Τσίχλα ξεχειμωνιάζουν στην Ελλάδα και επιστρέφουν πιο βόρεια για να φωλιάσουν.

Άλλα σαν τον Τσαλαπετεινό φωλιάζουν στην Ελλάδα και ξεχειμωνιάζουν σε νοτιότερες περιοχές.

Τα μικρά πουλιά είναι αναγκασμένα να πετάξουν χωρίς διακοπή, π.χ. για 48 ώρες, για να διασχίσουν την έρημο της Σαχάρας.

Τα περαστικά πουλιά, σαν τη μικρή Σκαλίδρα, μπορούν να παρατηρηθούν στην Ελλάδα μόνο την άνοιξη ή το Φθινόπωρο όταν σταθμεύουν για να τραφούν κατά το ταξίδι τους από τις νότιες περιοχές όπου ξεχειμωνιάζουν στις βόρειες όπου φωλιάζουν.

Πηγή: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία