Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ιστοσελίδα www.iglean.gr σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα προστατεύει. Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του  κανονισμού 679/2016 (GDPR) ή τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε την πολιτική  απορρήτου που διέπει την παρούσα ιστοσελίδα.

Συλλογή Προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα έχει ως στόχο την δημοσίευση πρωτότυπων και παράγωγων κειμένων, πεζογραφίας, ποίησης, εντύπων, εικόνων κτλ. και την αναδημοσίευση κειμένων, καθώς επίσης τη προβολή, την παρουσίαση, το σχολιασμό και την κριτική βιβλίων και άλλων κειμένων έτερων συγγραφέων.

Η ιστοσελίδα αυτή δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν αυτά της δοθούν μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας. Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα να δηλώσετε με τη φόρμα επικοινωνίας είναι το όνομα σας, το επώνυμο σας και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email).

Στην περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο, σας γνωρίζουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας, όλα τα προσωπικά δεδομένα που κατά βούληση σας μας χορηγήσατε για την πραγματοποίηση της επικοινωνίας μας και μόνο, διαγράφονται στο σύνολο τους.

Η παρούσα ιστοσελίδα θα κάνει χρήση των Προσωπικών Δεδομένων που της  γνωστοποιούνται μόνον μετά από σχετική γραπτή συναίνεσή σας και αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίον θα συναινέσετε.

Στην περίπτωση ρητής συναίνεσης σας στην χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 679/2016.  αφορούν τα ως κάτωθι δικαιώματα :

  1. Δικαίωμα στην ενημέρωση
  2. Δικαίωμα στην πρόσβαση
  3. Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας
  4. Δικαίωμα στην λήθη (διαγραφή)
  5. Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων
  6. Δικαίωμα στην εναντίωση
  7. Δικαίωμα στην διόρθωση

Κοινοποίηση μεταβολών παρούσας πολιτικής απορρήτου

Σε περίπτωση που μεταβληθεί η παρούσα Πολιτική μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα δημοσιεύσουμε εκ νέου τις μεταβολές στην παρούσα σελίδα, τροποποιώντας τους παρόντες όρους. Σας γνωρίζουμε ότι, όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους τρίτων φορέων που μας εξυπηρετούν, υπάγεστε στις πολιτικές που τους διέπουν. Επειδή δεν έχουμε υποχρέωση να κοινοποιούμε τις μεταβολές πολιτικών των φορέων που μας εξυπηρετούν, ωστόσο σας καλούμε να τις μελετάτε τακτικά.

Αποδοχή της Πολιτικής μας

Η χρήση και η περιήγηση στον παρόντα Ιστότοπο προϋποθέτει ότι αποδέχεστε στο σύνολο τους, τους όρους χρήσης και την πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας μας. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε όπως απέχετε από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και μετά από την οποιαδήποτε κοινοποίηση μεταβολών στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε αναντίρρητα τις μεταβολές.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις, απευθυνθείτε:

Κατερίνα Γιατρά

email: [email protected]